• slider image 28
  • slider image 29
  • slider image 30
:::
:::

好站連結

[ more... ]

會員登入

:::

山腳之星(111學年上)

英語朗讀

ㄨㄟ ˊ ㄅㄧㄢ    ㄙㄢ    ㄐㄩㄝ ˊ
韋,熟牛皮,古時用竹簡寫字,竹簡用牛皮帶編聯起來;三絕,指多次斷絕。用以形容讀書刻苦勤奮。

計數器

今天: 3737
昨天: 9494
總計: 174367174367174367174367174367174367

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.sajes.tyc.edu.tw%2Fmodules%2Ftad_lunch2%2F